Position: Internship

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Oceną procesu – tj. czy proces może być zrobotyzowany (w razie wątpliwości konsultacja z zespołem)
 • Tworzeniem dokumentacji / instrukcji dla developera po uprzedniej konsultacji z ekspertami procesu,
 • Tworzeniem User stories w narzędziu Jira ,
 • Będziesz uczestniczy w spotkaniach biznesowych z ekspertami procesu w celu przejścia przez proces (tzw. Process walk-through),
 • Robotyzacją procesy biznesowe za pomocą platformy do tego służącej oraz dowiesz się powstają roboty software’owe jak tworzyć dokumentację wymaganą do robotyzacji procesów biznesowych skutecznej analizy i wypracowywania efektywnych rozwiązań w zakresie usprawnienia procesów biznesowych,
 • Skutecznym i sprawnym zarządzaniem projektami (metodyka Agile).
 • Poszukujemy osób które są studentami ostatnich lat lub absolwentami kierunków informatycznych / ścisłych,
 • Podstawowa znajomość z zakresu robotyzacji procesów,
 • Kreatywność i umiejętność myślenia niestandardowego,
 • Znajomość dobrych praktyk programistycznych i wzorców projektowych,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej.
Ze wsparciem opiekuna zrealizujesz dwa projekty robotyzacji procesów (RPA) z różnych działów firmy farmaceutycznej (Dział Obsługi Klienta, Dział Zapewnienia Jakości, Dział Danych Podstawowych, etc.) przy wykorzystaniu platformy Wizlink oraz innych technologii służących do robotyzacji oraz optymalizacji procesów biznesowych. Poprzez aktywne uczestnictwo w różnych inicjatywach Zespołu ds. Robotyzacji Procesów (RPA), będziesz mieć realny wpływ na budowę robotów oraz sposób w jaki będą budowane.

Dodatkowo, Oferujemy
 • Zdobycie doświadczenia poprzez realizację dwóch własnych projektów w ramach danej specjalizacji,
 • Płatny roczny staż w Obszarze Technologicznym ICT (plan stażu uwzględniający ewentualne zajęcia na uczelni),
 • Wsparcie Buddiego przez cały okres trwania stażu,
 • Szkolenie z zakresu zarządzania projektami,
 • Kartę Holiday z doładowanymi środkami na zakończenie stażu.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...