Loading ...

Job content

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • praca biurowa przy sztucznym i dziennym oświetleniu
 • obsługa komputera
 • kierowanie pojazdem słuzbowym
 • dzwiganie cięższych przedmiotów ( uzupełnianie stanu magazynów, wyposażanie jednostek w sprzęt typu szafy, urządzenia biurowe)- brak jakich kolwiek ograniczeń zdrowotnych w tym obszarze.
 • bariery architektoniczne - brak windy (winda osobowa i podjazd dla niepełnosprawnych tylko na poziomie parteru, budynek składa się jeszcze z 2 kondygnacji wyposażonych w schody)
  • prowadzenie ewidencji broni, amunicji, sprzętu uzbrojenia i środków chemicznych, sprzętu techniki operacyjnej ( prowadzenie ewidencji przychodowo-rozchodowej, zaopatrzenie magazynu w materiały, przewożenie sprzętu z magazynów na wyposażenie jednostki),
  • utrzymanie zapasów amunicji i prowadzenie magazynu amunicji,
  • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej ( opracowywanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, równoważników za brak lokalu mieszkalnego, równoważników za remont lokalu).
  • prowadzenie gospodarki żywieniowej (organizowanie żywienia zatrzymanych w PDOZ, organizowanie i rozliczenie należnym policjantom posiłków regeneracyjnych, organizowanie zakupów i przydziału napojów chłodzących w okresie letnim zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • prowadzenie gospodarki finansowej ( rozliczanie gotówki w kasie z mandatów gotówkowych, prowadzenie, sprawdzanie i przestrzeganie terminów opłacania faktur i rachunków wynikających z bieżącej działalności jednostki, bieżące prowadzenie ewidencji książki kasowej),
  • udział w komisjach i zespołach stałych i doraźnych,
  • archiwizacja dokumentów
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w pracy administracyjno-biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: brak
 • doświadczenia zawodowego
FIRMA OFERUJE:
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...