Salary: 3 568 zł - 3 897 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Do spraw: książeczek żeglarskich i świadectw w Wydziale Dokumentów Marynarskich
#administracja publiczna #gospodarka morska
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Gdynia
ul.Chrzanowskiego 10
Ważne do
10 stycznia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
od 3568,12 zł
do 3897,30 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
prowadzi obsługę klienta zewnętrznego w celu przyjęcia dokumentów od osób ubiegających się o wydanie książeczki żeglarskiej, świadectw przeszkoleń oraz świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka
wstępnie weryfikuje wnioski dotyczące wydania książeczki żeglarskiej, świadectw przeszkoleń, świadectw młodszego marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka oraz przekazuje kierownikowi oddziału ww. wnioski w celu dalszego procedowania
weryfikuje i potwierdza zgodność wyciągów pływania z zapisami w książeczce żeglarskiej, na wniosek klienta zewnętrznego lub dla potrzeb innej instytucji
prowadzi ewidencję przyjętych wniosków na książeczkę żeglarską, świadectwa przeszkoleń, świadectwa młodszego marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka oraz o potwierdzenie wyciągu pływania
aktualizuje dane osób wnioskujących o wydanie książeczki żeglarskiej i świadectw znajdujących się w elektronicznych bazach danych funkcjonujących w Wydziale
prowadzi w Oddziale archiwizację dokumentacji wytworzonej w wyniku dokonywanych potwierdzeń zgodności wyciągów pływania z zapisami w książeczce żeglarskiej oraz prowadzonych postepowań o wydanie książeczki żeglarskiej i świadectw
wystawia książeczki żeglarskie, świadectwa przeszkoleń oraz świadectwa młodszego marynarza, motorzysty, kucharza i rybaka
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: administracja publiczna
komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
komunikatywność
umiejętność pracy w zespole
dobra organizacja pracy
umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, Excel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: średnie profilowe administracyjne lub ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: obsługa klienta
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 10 stycznia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 89520"

na adres:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Dokumenty należy złożyć do: 10.01.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...