Salary: 3 353 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor
Delegatura w Pile
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #finanse publiczne #ochrona konkurencji i konsumentów
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła
Ważne do
15 lutego
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3352,73 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Uczestniczy w kontrolach w zakresie branż nieżywnościowych, nadzoru rynku i usług.
Bierze udział w ocenie produktu w procedurze dopuszczenia do obrotu.
Opracowuje akta kontroli i przygotowuje projekty pism w postępowaniu pokontrolnym.
Współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi organami w zakresie zadań wydziału.
Sporządza okresowe informacje, raporty i sprawozdania.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu kontroli lub ponad półtoraroczny staż pracy w administracji
Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej i Prawa przedsiębiorców
Zdolność analitycznego myślenia
Komunikatywność
Terminowość oraz dobra organizacja pracy
Odporność na stres
Umiejętność obsługi programu MS Word i Excel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Czynne prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatek stażowy (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Nagrody jubileuszowe po osiągnięciu wymaganego stażu pracy
Możliwość otrzymania dodatkowej nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy
Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia, awanse zawodowe)
Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
Kopie certyfikatu lub pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego
Aplikuj

do 15 lutego 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 91081"

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Al. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań

Adres korespondencyjny:
skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9
sekretariat Inspektoratu II piętro

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
61 850 73 55
lub mailowego na adres: rekrutacja@poznan.wiih.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 18-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...