Job type: Umowa o pracę stałą, Umowa na zastępstwo

Salary: 3 400 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor Wojewódzki
Do spraw: legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Oddziale Obsługi Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (O/II/5/2)
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15
Ważne do
28 lutego
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3400,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
weryfikuje wnioski składane przez cudzoziemców dotyczące udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP, ze względu na wykonywanie pracy, w celu wprowadzenia danych do właściwego rejestru prowadzonego w systemie informatycznym, wchodzącego w skład Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, dokonania sprawdzeń w Systemie Informacyjnym Schengen, a następnie prowadzi postępowania administracyjne w I instancji, przygotowuje projekty decyzji w ww. sprawach i wydania wnioskowanej karty pobytu,
prowadzi postępowania administracyjne wszczynane z urzędu w przedmiocie cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy motywowane pracą w Polsce.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 1,5 roku,
Znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach oraz przepisów wykonawczych odnoszących się do zadań wojewody, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego.
Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
znajomość języków obcych - alternatywnie: rosyjski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski.
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających niezbędne co najmniej półtoraroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 28 lutego 2022

na adres:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Kancelaria Urzędu, pok. 27
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
lub przez EPUAP na adres skrytki
/PUWRzeszów/Skrytka ESP

Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...