Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor Wojewódzki
Do spraw: kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnym i Kartograficznej
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Tuwima 28
Ważne do
11 kwietnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
od 3800,00 zł
do 4300,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa/ starosty/ prezydenta miasta na prawach powiatu) w celu sprawdzenia poprawności realizowanych przez nich zadań
rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
przygotowywanie projektów wniosków w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które w sposób rażący naruszyły przepisy prawne obowiązujące w geodezji i kartografii w celu wszczęcia postępowania przez Rzecznika dyscyplinarnego
rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przez przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne oraz inne jednostki organizacyjne
przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych wykonujących prace geodezyjne w celu sprawdzenia poprawności prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii, a także wypełniania przez przedsiębiorcę obowiązków, o których mowa w przepisach art. 9 ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz administracyjnych związanych z zakresem udostępnianych materiałów zasobu lub należnej opłaty
zapewnienie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
analiza i weryfikacja wniosków spółdzielni mieszkaniowych dotyczących refundacji spółdzielniom mieszkaniowym uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości, czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe geodezyjne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy praca/staż w obszarze geodezji i kartografii
uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii zakres 1 i 2
znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy, Kpa, Kc, o kontroli w administracji rządowej. Znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowania) stosowanych do prowadzenia przez organy adm. geodezyjnej i kartograficznej baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz kontroli tych baz
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, samodzielność w rozwiązywaniu problemów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie geodezyjne. Wykształcenie administracyjne
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok praca/staż w administracji
znajomość specjalistycznych programów komputerowych: obsługa baz danych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych mapy numerycznej stosowanych w służbie geodezyjnej i kartograficznej woj. łódzkiego
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 11 kwietnia 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 96041"

na adres:
Punkt Obsługi Klienta bud. C
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
z dopiskiem Oferta pracy nr 96041

Dokumenty należy złożyć do: 11.04.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 22-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...