starszy referent

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 107

Update day: 13-05-2023

Location: Gdańsk Pomorskie

Category: Insurance

Industry:

Salary: 3 454 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Gdańsk
ul. Długa75/76

Ważne do

2sierpnia
2021 r.

Wynagrodzenie
zasadniczne

3454,33 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  Prowadzi sprawy osobowe pracowników

  Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy

  Monitoruje terminowość sporządzania ocen okresowych pracowników

  Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin

  Wykonuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz prowadzi ewidencję i analizę wydanych zaświadczeń lekarskich
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: średnie

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy biurowej

  Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych

  Umiejętność argumentowania

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy

  Ruchomy czas pracy

  Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

  Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

  Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
  Inne przewidziane m.in. w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj

do 2 sierpnia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81912"
na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk
kancelaria p. 104
Aplikacje można złożyć w skrzynce podawczej ustawionej w przedsionku Izby Administracji Skarbowej przy wejściu głównym, w której odbędą kwarantannę. W związku z tym brak jest możliwości otrzymania potwierdzenia daty złożenia dokumentów.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
058 300-23-09

  Dokumenty należy złożyć do: 02.08.2021

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Deadline: 27-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...