Job type: Umowa zlecenie, Umowa o pracę stałą

Loading ...

Job content

Stanowisko

Starszy referent w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Miejsce pracy

Kraków

Numer ogłoszenia

Kraków/23/46

Termin składania ofert

2023-08-04

Status

w trakcie


GŁÓWNE ZADANIA:

 • czynności związane z monitorowaniem realizacji umów ze świadczeniodawcami w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, weryfikowanie potencjału wykonawczego świadczeniodawców, przeprowadzanie analiz oceny dostępności do świadczeń, przygotowywanie sprawozdań,
 • procedowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • prowadzenie obsługi korespondencyjnej w zakresie dotyczącym zadań komórki,
 • udzielanie telefonicznej i bezpośredniej informacji petentom.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe,
 • przy wykształceniu średnim minimum 3 lata stażu pracy,
 • przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie / staż pracy w placówkach służby zdrowia,
 • wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość przepisów prawnych regulujących sposób rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 2561),
 • obsługa komputera, m.in. znajomość obsługi Windows, MS Office, w szczególności obsługa programu Excel,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • zdolności komunikacyjne i asertywność,
 • odpowiedzialność,
 • systematyczność,
 • zorganizowanie,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność, systematyczność, zorganizowanie.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: kadry@nfz-krakow.pl oraz nr telefonu: 12 298 81 47.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 04.08.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibieMałopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Józefa 21lub przesłać na adres:

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

31-056 Kraków, ul. Józefa 21

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy Kraków/23/46

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 22-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...