Job type: Tymczasowa, Stała

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Specjalista
w Wydziale Prawa Europejskiego w Departamencie Spraw Europejskich
#administracja publiczna #członkostwo w UE
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
pl. Trzech Krzyży 3/5
Ważne do
30 listopada
2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
od 4267,12 zł
do 5079,90 zł brutto
„Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski"
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
realizuje zadania w zakresie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej, z organami innych państw członkowskich UE i EOG, w ramach sieci realizacji zadań Centrum SOLVIT Polska (np. współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opiniuje i uzgadnia dokumenty, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach)
dokonuje analiz prawnych w zakresie przepisów UE oraz przygotowuje projekty opinii
realizuje zadania w ramach sprawozdawczości z działań Centrum SOLVIT Polska
bierze udział w postępowaniach przez organami UE (tj. przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie, prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego, np. EU-Pilot)
monitoruje stan prawny w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE
prowadzi działania informacyjno – promocyjne, dotyczące systemu SOLVIT
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe prawnicze lub europeistyka na wydziale prawa
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obsłudze prawnej, w tym w zakresie prawa UE (np. analizowanie, opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE)
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w tym znajomość terminologii prawniczej)
Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej, w tym procesu decyzyjnego
Myślenie analityczne
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
trzynaste wynagrodzenie,
atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
stojaki na rowery na terenie urzędu,
stołówka pracownicza,
praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 30 listopada 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem w liście motywacyjnym: DSE_150

Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
(dokumenty można przynieść lub wysłać).

Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mrit.gov.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości DSE_150

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym 411 97 13, w zakresie procesu rekrutacyjnego 411 99 48
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 11-10-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...