starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 121

Update day: 24-11-2023

Location: Warsaw Mazowieckie

Category: Restaurant / Hotel / Tourism

Industry:

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Starszy Specjalista
Do spraw: organizacji i obsługi składów orzekających w Wydziale do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Oddziale do Spraw Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
#administracja publiczna
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa
Ważne do
2 marca
2023 r.
"Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa"
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
sporządza protokoły z przebiegu posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
przygotowuje zawiadomienia o skierowaniu na badania specjalistyczne oraz współpracuje z członkami Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz osobami przeprowadzającymi badania
przygotowuje w postępowaniu odwoławczym projekty pism w sprawie uzupełnienia dokumentacji medycznej oraz pozostawieniu sprawy bez rozpoznania
przygotowowuje w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMON) zawiadomienia o posiedzeniu składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
opracowuje harmonogramy posiedzeń składów orzekających, wokandy oraz prowadzi wykaz posiedzeń składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
współpracuje z członkami Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach sporządzania dodatkowych opinii i konsultacji
kompletuje i przekazuje akta spraw do właściwych miejscowo miejskich i powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej
Znajomość ustaw: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego
Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, współpracy w zespole, skutecznej komunikacji
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze osób niepełnosprawnych
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatek stażowy
Stabilną i ciekawą pracę
Regularnie wypłacane wynagrodzenie
Możliwość rozwoju zawodowego
Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 2 marca 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub

na adres:
  • pocztą, kurierem bądź osobiście
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy WN-I/10"
lub
  • elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
/t6j4ljd68r/skrytka
UWAGA!
Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(22) 695-60-60
lub mailowego na adres: bko@mazowieckie.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 08-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...