statystyk

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 119

Update day: 27-09-2023

Location: Katowice Śląskie

Category: Legal / Contracts Education / Training

Industry:

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Statystyk
Do spraw: prowadzenia rejestrów w Wydziale Organizacji i Rejestrów
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
2
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Katowice
ul. Owocowa 3
Ważne do
7 listopada
2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3047,94 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Wykonuje prace związane z obsługą i rejestracją podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (np.: wpis, wykreślenie, aktualizacja danych podmiotów już wpisanych do rejestru) w celu jego aktualizacji.
Prowadzi prace w zakresie aktualizacji rejestru TERYT oraz przestrzennych baz adresowych.
Realizuje zlecenia dotyczące udostępniania danych z rejestru REGON oraz przygotowuje kalkulację kosztów zleceń.
Współpracuje z podmiotami gospodarki narodowej i organami prowadzącymi urzędowe rejestry w celu poprawy i poszerzenia wymiany informacji oraz stosowania standardów klasyfikacyjnych.
Prowadzi działania na rzecz poprawy kompletności Bazy Jednostek Statystycznych, współpracując z administratorem BJS w celu zapewnienia aktualnych informacji o podmiotach.
Archiwizuje dokumentację związaną z prowadzeniem rejestrów.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘD�� (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Znajomość ustawy o statystyce publicznej
Rzetelność.
Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
Poszukiwanie informacji.
Współpraca.
Komunikacja interpersonalna i pisemna.
Znajomość MS Office.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Znajomość rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad prowadzenia rejestrów TERYT i REGON.
Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o systemie informacji oświatowej.
Orientacja na klienta/interesanta
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Miejsce do odświeżenia się
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach
Pożyczki na cele mieszkaniowe
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Aplikuj

do 7 listopada 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86728"

na adres:
Urząd Statystyczny w Katowicach
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Owocowa 3
40-158 Katowice

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32-77-91-212
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 07.11.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 11-11-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...