Job type: Umowa o pracę stałą

Salary: 3 011 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Statystyk
Do spraw: współorganizowania i koordynowania pracy Urzędu w zakresie programu badań statystycznych w Wydziale Organizacji
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Szczecin
Ul. Matejki 22
Ważne do
14 marca
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3011,36 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Uczestniczy w monitorowaniu prac związanych z realizacją badań statystycznych z zakresu specjalizacji Urzędu na podstawie okresowych raportów przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne
Uczestniczy w przygotowaniu projektów programów badań statystycznych statystyki publicznej, opracowuje opinie i odpowiedzi dotyczące przekazywanych przez GUS projektów, harmonogramów zbierania i przetwarzania danych, harmonogramów opracowań własnych jednostek autorskich, wytycznych i założeń organizacyjnych
Uczestniczy w organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu
Monitoruje prace związane z realizacją planu wydawniczego Urzędu
Współuczestniczy w opracowywaniu projektów dokumentów (m.in. zasad, procedur) należących do właściwości Wydziału Organizacji
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Ogólna znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej i służby cywilnej, w tym regulacji prawnych
Znajomość ustawy o statystyce publicznej
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Podstawowa znajomość przepisów z zakresu prowadzenia kontroli w administracji rządowej
Znajomość Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej
Znajomość programów MS Word i MS Excel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
dokładność
komunikatywność
Co oferujemy
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dogodne i elastyczne godziny pracy Praca w korpusie służby cywilnej
Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”,
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego.
Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Aplikuj

do 14 marca 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem oferta pracy nr 93865/2022

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91 459-77-03
lub mailowego na adres: Wydz.KadriSzkoleniaSZC@stat.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 14.03.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...