Loading ...

Job content

DYREKTOR OKRĘGOWY SLUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r.,poz. 2470z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.)

ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 7/2023 dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach na rok 2023

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych


ARESZT ŚLEDCZY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 22


strażnik działu ochrony 3-8 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ARESZT ŚLEDCZY W BYTOMIU

41-902 Bytom, ul. Wrocławska 4

strażnik działu ochrony 10-20 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.


Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ARESZT ŚLEDCZY W GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. J. Siemińskiego 10

strażnik działu ochrony 8-15 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ARESZT ŚLEDCZY W KATOWICACH

40-957 Katowice, ul. Mikołowska 10 a

strażnik działu ochrony 10 - 20 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn, z oddziałem dla kobiet. Rozkład czasu służbyw systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I kwartał 2023 r.


ARESZT ŚLEDCZY W MYSŁOWICACH

41 -400 Mysłowice, ul. Szymanowskiego 6

strażnik działu ochrony 8 - 15 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I kwartał 2023 r.


ARESZT ŚLEDCZY W SOSNOWCU

41 -200 Sosnowiec, ul. Radocha 25

strażnik działu ochrony 8-12 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ARESZT ŚLEDCZY W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17 a

strażnik działu ochrony 4-10 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ZAKŁAD KARNY W CIESZYNIE

43 -400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 2

strażnik działu ochrony 10 - 15 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.


Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W BIELSKU-BIAŁEJ ZAKŁADU KARNEGO W CIESZYNIE

43 -300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 15 A

strażnik działu ochrony 5 - 10 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ZAKŁAD KARNY W HERBACH

42 -284 Herby, ul. Krótka 28

strażnik działu ochrony 8-15 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r.


ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU - ZDROJU

44 -268 Jastrzębie - Zdrój, ul. C. K. Norwida 23

strażnik działu ochrony 5 – 10 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r..


ZAKŁAD KARNY W RACIBORZU

47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 14

strażnik działu ochrony 15 – 20 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I kwartał 2023 r.


ZAKŁAD KARNY W GŁUBCZYCACH

48 - 100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 3

strażnik działu ochrony 4 - 6 etatów

Wymagane min. wykształcenie średnie.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pobawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn. Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywany termin zatrudnienia - I i II kwartał 2023 r..


UWAGI:

Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

WSłużbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCEICH SKŁADANIA:

 • podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU (załącznik nr 1)
 • wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr do ogłoszenia;
UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia – kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby
 • kserokopie świadectw pracy lub służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;
 • kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 4);

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 LUTEGO 2023 roku drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem „Nabór nr 7/2023 do Służby Więziennej” lub osobiście (dokumentacja zakopertowana z opisem jak wyżej) w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku (godz. 7.30 - 15.30).

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

I. Etap wstępny obejmujący:

 • ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata

(czas trwania rozmowy – do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów; o terminie rozmowy kandydaci są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej),

 • przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego

(test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań – na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu – 35 minut; może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego; o terminie testu wiedzy kandydaci są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej),

 • uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)

(liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi: od 0 do 30 punktów;

 • sporządzenie arkusza oceny kandydata,
 • wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący:przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko służbowe, które jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli,, poufne’’ lub wyższej, i nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;

III. Etap obejmujący utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, przez podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;

IV. Etap końcowy obejmujący ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie, o których mowa w art. 110 ust. 1; w ramach ustalenia zdolności psychicznej do służby badania psychologiczne mogą być wykonywane przez podmioty określone w art. 110 ust 1 a.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługujewybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennejwedług kolejności miejsca zajmowanego wrankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o Służbie Więziennej – 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;
 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów;
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.


PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:

 • posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D —10 punktów.
 • stopień naukowy lub tytuł naukowy -30 punktów;
 • aplikacja radcowska. sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska-20 punktów;
 • posiadanie uprawnień budowlanych-10 punktów;
 • posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych - 1 punkt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631 z późn. zm.) ,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573).

UWAGI:

Komisja kwalifikacyjna poprzez adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniuskontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 10.


Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem tel.: (32) 208 44 75, 504 333 932


załącznik nr 1 Podanie o przyjęcie do SW
Rozmiar: 13.3 kB

załącznik nr 1 Podanie o przyjęcie do SW
Rozmiar: 114.0 kB

załącznik nr 2 - ANKIETA PERSONALNA
Rozmiar: 44.0 kB

załącznik nr 2 - ANKIETA PERSONALNA
Rozmiar: 253.3 kB

załącznik nr 3 Oświadczenie test sprawności fiz.
Rozmiar: 10.3 kB

załącznik nr 3 Oświadczenie test sprawności fiz.
Rozmiar: 85.2 kB

załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Rozmiar: 15.9 kB

załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Rozmiar: 136.3 kB
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...