Loading ...

Job content

Opis oferty pracy:

Dzień dobry,
poszukujemy osoby do przeprowadzenia szkolenia dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miejscowości Jeżewo (woj. kujawsko-pomorskie) w terminie między 9 a 20 sierpnia (dowolny dzień).

Szkolenie dotyczy tematyki FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) i procedury Niebieskiej Karty.
Wymiar czasowy: 6 godzin dydaktycznych (do podziału na dwa tematy).

Wynagrodzenie to 50 zł brutto za godzinę dydaktyczną + zwrot kosztów dojazdu 0,50 gr/km.

Jest to świetna opcja na dodatkowy zarobek. Za rzetelne wykonanie możliwa dłuższa współpraca. Zapraszamy do kontaktu!

Administratorem danych osobowych jest Firma MCP Kraków ul. Zakopiańska 58 adres e-mail: Aplikuj
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Możemy przetwarzać dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji do 3 lat od ich otrzymania.
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie CV. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji / przez okres 1 roku od momentu otrzymania aplikacji.
W każdym czasie można cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail Aplikuj Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Istnieje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych.
Istnieje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aplikuj

Loading ...
Loading ...

Deadline: 12-10-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...