Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej, m.in. sporządzanie różnego rodzaju pism; kompletowanie dokumentów; obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych; pomoc przy biezącej archiwizacji dokumentów; organizowanie pracy biura, w tym kompletowanie dokumentów; przygotowywanie korespondencji do wysłania pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną; udzielanie informacji telefonicznych;
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...