Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Prace administracyjno-biurowe; przygotowywanie dokumentów związanych z ewidencją czasu pracy; wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów wydziału;
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...