Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

pl. Bankowy 3/5, Warszawa

Ważne do

2sierpnia
2021 r.
"Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa"
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

  nadzoruje zadania realizowane przez podległych pracowników

  nadzoruje i koordynuje sprawy związane z remontami, konserwacjami budynków urzędu oraz prowadzeniem dokumentacji technicznej

  nadzoruje sprawy związane z zapewnieniem sprawnej łączności telefonicznej urzędu zarówno stacjonarnej, jak i komórkowej

  koordynuje sprawy z zakresu zapewnienia ochrony osób i mienia, jak również nadzoruje sprawy prawidłowego działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: wyższe inżynierskie na kierunku budownictwo

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wykonawstwem i remontami

  Znajomość ustaw: Prawo budowlane, o ochronie osób i mienia, o ochronie przeciwpożarowej, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych

  Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zarządzenia z zakresu zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej

  Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

  Kompetencje kierownicze: myślenie strategiczne i planowanie, skuteczna komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczne negocjacje, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)
  Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem

  Przeszkolenie w zarządzaniu procesami budowlanymi

  Posiadanie uprawnień budowlanych
Co oferujemy

  Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

  Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

  Stabilną i ciekawą pracę

  Regularnie wypłacane wynagrodzenie

  Dodatek stażowy

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  Możliwość rozwoju zawodowego

  Wsparcie na etapie wdrażania do pracy

  Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie

  Możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Kopia dokumentu poświadczającego przeszkolenie w zarządzaniu procesami budowlanymi

  Kopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych

Aplikuj

do 2 sierpnia 2021

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE

lub

na adres:
 • pocztą, kurierem bądź osobiście
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy BOU-II/2"
lub
 • elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
/t6j4ljd68r/skrytka
UWAGA!
Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 695 60 60
lub mailowego na adres: bko@mazowieckie.pl

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE

  Dokumenty należy złożyć do: 02.08.2021

  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...